ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH
POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICHJednolity System Antyplagiatowy - JSA


Uprzejmie informujemy, że od 01.01.2019 roku Uczelnia ma obowiązek sprawdzania prac dyplomowych studentów w JSA – zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. APD zostało przystosowane do tych wymogów. Żądanie sprawdzenia pracy jak do tej pory wysyła Promotor. Zmianą jest konieczność zaakceptowania wyników sprawdzenia pracy przez promotora. Bez tej akceptacji praca nie przejdzie do kolejnego kroku i nie zostanie dopuszczona do obrony (link do nowej instrukcji dla promotora).


UWAGA: zgodnie z wymogami JSA wielkość przekazywanego pliku została ograniczona do 15MB.


Interpretacja wyników w JSA opisana jest szczegółowo pod nastepującymi adresami:
https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/analiza-raportu/
https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/opis-raportu/
https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/analiza_tekstu/
Dokumenty:

 • ZASADY SKŁADANIA I ARCHIWIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (APD) – pobierz

 • Oświadczenie o pracy dyplomowej – pobierz

 • Oświadczenie o pracy dyplomowej (wersja w języku angielskim) – pobierz

 • Opinia dotycząca oryginalności pracy dyplomowej (składana przez promotora wraz z raportem szczegółowym tylko w przypadku podejrzenia plagiatu) – pobierz


  Instrukcje:

 • Instrukcja dla studenta – pobierz

 • Instrukcja dla promotora – pobierz

 • Instrukcja dla recenzenta – pobierz

 • Instrukcja dla dziekanatów – pobierz

  UWAGA: rozpoczęcie obiegu pracy dyplomowej w APD jest możliwe dopiero po zarejestrowaniu w dziekanacie tematu pracy dyplomowej przydzielonego studentowi.